alt

DB Automation Revolution:  Making DevOps Complete

הצורך לבצע עשרות עד אלפי שינויים בשנה מחייב שינוי בתפיסת העולם של התשתית הארגונית. תהליך שינוי לא מבוקר ב Database, יכול לגרום ל Downtime  של אפליקציה, או לשימוש לא מורשה בנתונים רגישים, החושף את הארגון לסיכון עסקי רב ואף לאובדן הכנסות.  המערכת של DBmaestro הינה פלטפורמה שיתופית לניהול, שליטה ובקרה של השינויים הנעשים במסדי הנתונים השונים של הארגון:  DevSecOps for Databases.

הצטרפו לוובינר הקרוב שלנו, בו נסקור את תהליך השינוי במסדי הנתונים הארגוניים, ובאופן בו ניתן להגיע לשליטה ובקרה ולאוטומציה מלאה של התהליך תוך שילוב מלא במערכות הארגוניות ומגוון כלי ה־ DevOps הקיימים בארגון.

VIDEO OF THE EVENT
Live Webinar
8/6/22
10:00 - 11:00

דוברים

יניב יהודה
CTO

אג'נדה

בניית תהליך שינוי ב Database
שילוב של התהליך יחד עם מכלול הכלים הקיימים בארגון
שימוש בתהליכי CI לקבלת לולאת פידבק מהירה לשינויי Database
ניהול הפצת שינויים לסביבות השונות, תוך ניהול סיכונים
תיעוד ומדידת שינויים DevOps Scorecards